John Haigs Scotch Whiskey Pictorial Tin Sign

Product Id: SP214
$1,895.00
Available

John Haigs Scotch Whiskey Pictorial Tin Sign,a very good early sign with relief printing, 60x42cm

John Haigs Scotch Whiskey Pictorial  Tin Sign
John Haigs Scotch Whiskey Pictorial  Tin Sign
John Haigs Scotch Whiskey Pictorial  Tin Sign
John Haigs Scotch Whiskey Pictorial  Tin Sign
John Haigs Scotch Whiskey Pictorial  Tin Sign